Dovolená - Itálie

Itálie, to nejsou jen úžasné pláže, ale i bohatá historie a kulturní tradice. Zájezdy na pobřeží Itálie patří k tradiční nabídce většiny cestovních kanceláří. Poznejte však i jiná italská místa, jako jsou světoznámé Benátky, jezero Lago di Garda, ostrovy Sardinie a Sicílie, města Řím, Florencie, Neapol či sídlo papeže Vatikán.

Obyvatelstvo

Italská republika (Republica Italiana), s rozlohou 301 207 km2 a s téměř 60 milióny obyvatel, patří k nejlidnatějším zemím Evropy. Hustota osídlení je v Itálii zhruba 190 obyvatel na km2. Národní menšiny jsou většinou nepočetné. Největší je německá národní menšina žijící v Alpách, dále je tu menšina Slovinců žijících v okolí Terstu, nebo etnikum Řeků a Albánců v oblasti Kalábrie. Od roku 1993 úmrtnost převyšuje porodnost. V roce 2000 činil přirozený přírůstek obyvatel pouhých 0,09%. Průměrný dožitý věk je 79 let. Mnoho Italů odchází za prací do ostatních zemí EU. Například v Německu žije okolo 616 tis. Italů a ve Francii okolo 253 tis. Italů. Úbytek obyvatel je zčásti vyrovnáván přistěhovalci, kteří do Itálie přicházejí převážně ze Středomoří. Zaregistrováno je tu na 1,46 mil cizinců.

Náboženství a svátky

Náboženství má v  Itálii hlubokou tradici a místní obyvatelé jsou většinou silně věřící. Nejvíce obyvatel se hlásí k římskokatolickému náboženství (až 98%). Jen malá část přistěhovalců se hlásí k islámu. Velký vliv představuje Vatikán a osobnost papeže. V současnosti je to Benedikt XVI, původem Němec. Také církevní svátky tu mají veliký význam. Jsou doprovázeny mšemi, různými lidovými zvyky a tradicemi.  Jedná se o svátky nejen tradiční jako Velikonoce, Vánoce, Svatodušní svátky, nebo Nanebevzetí Panny Marie, ale i nám většinou neznámé svátky spojené s italskými náboženskými patrony a svatými. Mnoho svatých a patronů se vztahuje jen k určitému městu, nebo vesnici a tak existují také oslavy a svátky pouze lokálního charakteru. Velice oblíbeným svátkem, který je dobře znám i za hranicemi země, je karneval v Benátkách v období  před Velikonocemi. Ulice v tu dobu zaplaví rej masek, z nichž některé mají cennou historickou hodnotu a jsou uchovávány i čtyři století. Ve vzduchu se vznáší barevné papírky a celé město se oddává bujarým oslavám. Další zajímavou tradicí těchto dnů je pomerančová bitva. V ulicích pochodují skupinky lidí ve stejném oděvu, který je znakem náležitosti k určitému družstvu a reprezentuje jednu z městských čtvrtí. Jiní zase přijíždějí na vozech a bombardují pěší družstva, která jim vše s radostí oplácejí. Takovouto pomerančovou kratochvílí proslulo město Ivrea nedaleko Turína.
A zde je přehled hlavních svátků v Itálii, kdy je většina obchodů, bank a dalších institucí zavřená:

Nový rok (1. ledna),
Tři králové (6. ledna),
Velikonoční pondělí (duben, svátky jsou již od Zeleného čtvrtku),
Den Osvobození (25. dubna),
Svátek práce (1. května),
Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna),
Všech svatých (1. listopadu),
Neposkvrněné početí Panny Marie (8. prosince),
Vánoce (25. prosince),
Svátek Sv. Štěpána (26. prosince).

Hospodářství

V současné době je Itálie hospodářsky vyspělým státem a svým ekonomickým výkonem se zařadila na 4. místo v Evropě a 7. místo ve světě. Průmyslově nejvyspělejšími oblastmi jsou severní oblasti  Lombardie a Aosta. Dodávají okolo 65% hodnoty výroby. V průmyslu je zaměstnána asi třetina obyvatel a dominuje orientace na výrobu dopravních prostředků a elektrotechniky. Těžbou se získává ropa, zemní plyn, mramor a kamenná sůl. Jih země je převážně agrární a významnými oblastmi jsou Kalábrie a Basilicata. Převažuje orientace na pěstování obilovin, cukrovky, zeleniny (především rajčat), z ovoce se pěstují hlavně jablka, citrusy a olivy. Chov zvířat je zaměřen především na skot, ovce, prasata a drůbež.  Nejvyšší na světě je produkce vína. Velmi významný odbyt mají na světovém trhu kromě italských potravin také oděvy. V šatníku mnoha žen po celém světě jistě najdete některé kousky „made in Italy“.

Cestovní doklady, víza

Pokud se do Itálie vydáte jako turisté a vaše délka pobytu nepřekročí 90 dní, nemusíte žádat o vízum. Prokázat se však musíte pasem, který je platný ještě alespoň 6 měsíců po vstupu na území, nebo občanským průkazem s čitelnými údaji a dobou vydání od roku 2000. Existuje také přihlašovací povinnost k pobytu v zemi, která se musí uskutečnit do 8 dnů po příjezdu, a platí i pro cizince bez vízové povinnosti. Ubytovny, kempy a hotely pro turisty toto přihlášení provádějí automaticky. Také po vás může být požadováno prokázání délky pobytu, proto je vhodné požádat o vstupní razítko na hranici. Při pozemní dopravě je třeba o toto razítko požádat při překračování vnějších hranic schengenského prostoru. V případě soukromé cesty se také popřípadě musíte prokázat tím, že disponujete dostatkem finančních prostředků, a to částkou minimálně 40€ na den na osobu. Prostředky je při kontrole na hranicích možné prokázat hotově, cestovními šeky i bankovní kartou. Pokud plánujete zůstat na italském území déle než tři měsíce, musíte si na tamní policejní stanici (Questura di Provincia) zažádat o povolení k pobytu (permesso di soggiorno).

Zastoupení ČR v Itálii

Velvyslanectví České republiky v Římě
Via dei Gracchi 322, Roma 00192
Tel.: + 39 06 3244459 - 63
e-mail: rome@embassy.mzv.cz

vedoucí: PhDr. Hana Ševčíková - velvyslanec pro Italskou republiku
úřední hodiny: PO - PÁ: 8 - 12 hod.

Generální konzulát Miláno
Via G. B. Morgagni 20, Milano 20129
Tel.: + 39 02 29403007, 29403051
e-mail: milan@embassy.mzv.cz

vedoucí: Ing. Josef Molata
úřední hodiny: PO - PÁ: 9 - 12 hod.

Konzulární jednatelství Benátky
Corte Contarina 1583/A, Venezia 30100
Tel.: + 39 041/5210383

vedoucí úřadu: JUDr. Miloslav Hirsch
pouze v době turistické sezóny (17.6. - 15. 9.)

Honorární konzulát Florencie
Via del Giglio 10, Firenze 50123
Tel.: +39 055/284454
e-mail: Florence@honorary.mzv.cz

vedoucí úřadu: Giovanna Dani Del Bianco - konzultantka pro Toskánsko

Honorární konzulát Neapol
Corso Umberto I., 275, Napoli 80138
Tel.: +39 081/268784
e-mail: Naples@honorary.mzv.cz

vedoucí úřadu: Dr. Angelo Ruoppolo

Honorární konzulát Palermo
Via Quintino Sella 76, Palermo 90141
Tel.: +39 091/336892
e-mail: Palermo@honorary.mzv.cz

vedoucí úřadu: Andrea Marchione - konzultantka pro Sicílii

Zastoupení Itálie v ČR

Velvyslanectví Italské republiky
Nerudova 20
118 00 Praha 1 - Malá Strana
Tel.: +420 233 080 111
e-mail: italemba@mbox.vol.cz

úřední hodiny: PO - PÁ 08.30 - 13.30, 14.30 - 18.00

Itálie – umění věků

Itálie se pyšní snad největším uměleckým bohatstvím historie, jehož doklady spadají až do dávných etruských dob. Umění tajemného národa Etrusků si velice vážili také pozdější obyvatelé – Římané, a jeho formy společně s řeckým uměním dokázali využít tak, aby vznikl osobitý umělecký projev antické Římské říše. Dodnes můžeme obdivovat pozůstatky vznešené architektury a sochařství, na kterých se nijak nešetřilo. Díky obdivu Římanů k řeckému umění, především k sochařství, si můžeme vytvořit představu o tom jak vypadaly řecké originály, které se většinou nedochovaly. Severní Itálie je kolébkou významného uměleckého směru a nového životního stylu – renesance, jejíž dědictví stále oslovuje tisíce návštěvníků z celého světa. Největší mistři renesančního umění se významně podíleli na podobě Italských měst, ve které je obdivujeme i dnes. To že Itálie byla vždy nakloněna umělecké tvorbě, která odedávna patřila k životu jejích obyvatel jako opera, karnevaly, nebo dobré jídlo, můžeme vidět dodnes. Jedno z největších bienále umění, kam se sjíždějí umělci a obdivovatelé umění z celého světa, se koná právě v Itálii, ve městě zvaném královna Jadranu – Benátkách. Podívejme se nyní na některé poklady umění, jež nám nabízejí nejnavštěvovanější města.

Benátky

Hlavní město severoitalské oblasti, a jeho podoba v jaké se víceméně zachovalo do dnešních dob, vznikalo asi od 12. do 17 století. Jeho počátky jsou ale mnohem starší a kladou se až do dob Etrusků. Protože je vystavěno na laguně, voda je tu rozvedena do nespočtu kanálů, přehrazených mnoha kamennými mosty, a základy domů jsou zaraženy do mořského dna. Také nejvýznamnější památky si můžete prohlížet z vody. Za jízdy v loďce, nebo stylové gondole, návštěvníci obdivují skvosty architektury vsazené do kouzelného panoramatu vodních kanálů a ostrůvků. Plavba po Canal Grande a procházka po náměstí sv. Marka (Piazza San Marco), je pro ty, kdo se vydali za uměním samozřejmostí. Stojí zde bazilika sv. Marka, jeden z nejstarších kostelů v Benátkách. Oba břehy Canal Grande jsou lemovány vzácnými paláci z nichž uveďme např. Dóžecí palác z 12-15. stol, nebo palác s názvem Zlatý dům (Ca d´Oro) s gotickým podloubím, ve kterém je umístěna galerie soch a obrazů z 13-15 století. Více o Italském malířství se můžete dozvědět v benátské galerii dell´Accademia. Renesanční je kostel svatého Giorgio Maggiore, nebo knihovna Sansovino, z barokního období pochází kostel sv. Marie della Salute. Nejen to ale ještě mnohem více láká milovníky umění k návštěvě Benátek.

Florencie

Je hlavní metropolí Toskánska, k jejímuž největšímu uměleckému rozkvětu došlo za vladaření rodu Medicejských, kteří byli jedni z nejdůležitějších mecenášů umění. Narodil se zde mistr umění a tvůrce slavného Davida, Michelangelo Buonarroti.  Jednou z dominant městského panoramatu je bezesporu Dóm Santa Maria del Fiore na Piazza del Duomo. Stavba se započala roku 1296 a svou prací se na ní podílelo mnoho významných architektů. Jeden z nich, architekt Filippo Bruneleschi, vytvořil ozdobu dómu, monstrózní kupoli, jejíž rozpětí činí 41,97m. Tento počin byl a je dodnes považován za zázrak stavební techniky a celá stavba společně s římským Pantheonem patří k největším svého druhu. Na hlavním florentském náměstí – Piazza della Signoria, s kopií Michelangelovy sochy Davida, můžete obdivovat krásné paláce, nebo budovu radnice Palazzo Vecchio ze 14. stol.. Další významný umělec, malíř a stavitel Giotto di Bondone, je autorem slavné zvonice nazývané Campanilla di Giotto z let 1334-1359 v historickém centru. Kromě mnoha dalších architektonických památek, za stojí návštěvu také místní muzea a galerie. Jednou z nich je galerie Uffizi, rozsáhlá obrazárna uchovávající perly italského malířství. Na vlastní oči tu můžete spatřit díla velikánů malířského umění jako je Boticelli (např. jeho slavné „Zrození Venuše“) Giotto, Filippino Lippi, Rogier van der Weyden , Hans Memling, Giovanni Bellini, Giorgione a dalších. Samostatný sál pak má rodný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti, renesanční malíř Tizian a zakladatel barokního realismu Caravaggio

Janov

Janov je hlavní přístavní město ligurské oblasti, italsky nazývané Genova. Území Janova je osídleno již více než 2000 let a má bohatou historii. Město založil jeden z nejstarších národů Apeninského poloostrova Ligurové. Hlavní rozmach nastal v 11. století, kdy se stal hlavní oblastí východního středozemí. Mezi nejobdivovanější památky tohoto starého města se řadí např. Dóžecí palác na Piazza Matteotti, který si zachoval podobu ze 17. stol., ale jehož počátky se kladou až do 14. století. Největší kostel Janova je kostel San Lorenzo, s bohatou sochařskou výzdobou, dokončený v 16.stol. Tehdejší bohatství města dokazuje řada paláců z 16. stol. Via Garibaldi. Některé z nich dnes slouží jako galerie, které také stojí za to navštívit.

Miláno

Miláno, největší metropolitní rušné město severní Itálie, je známo jako významné středisko obchodu, módního průmyslu, a také o památky umění různých staletí tu není nouze. I když bychom se chtěli seznámit pouze s uměleckými reáliemi města Miláno, potřebovali bychom pěkně dlouhou dovolenou. Pro orientaci si vyjmenujme alespoň některé významné památky, které jsou uváděny v průvodcích nejčastěji, a jistě stojí za to je vidět na vlastní oči.

Milánský dóm. Unikátní dech beroucí stavba, jejíž počátky spadají do doby 14. století. Významná gotická katedrála je dominantou srdce Milána a patří k největším katedrálám na světě.

První hrad vybudovaný na území Milána byl hrad Castello Sforzesco. V 15 století pak byl přestavěn na půvabný renesanční zámek s řadou nádvoří. Dnes se zde vystavují různé umělecké artefakty užitého umění nebo malířství.

Románská Basilika svatého Ambrože, patrona Milána, jejíž počátky se kladou již do r. 379. Ozdobou je majestátní oltář z 12. století, bohatě zdobený drahými kovy a kameny. Dozvíte se tu také něco o historii basiliky a jejího okolí z výstavy maleb, tapiserií a archeologických nálezů.

Santa Maria delle Grazie, překrásný renesanční klášter z 15. století, který skrývá jedno z nejvýznamnějších děl italského renesančního malířství. Jedná se o záhadou opředenou fresku Leonarda da Vinci, Poslední večeře. Při jejím vytváření mistr pracoval svojí vlastní experimentální technikou, než jaký byl běžný způsob při malbě fresek. I přes špatný stav si velkolepé dílo uchovává svoji psychologickou hloubku momentu, kdy Ježíš hovoří se svými apoštoly. „Jeden z vás mě zradí“

Bibliotheca Ambrosiana, tak se nazývá první veřejná knihovna v Evropě. Založil ji milánský arcibiskup Frederico Borromeo. Je tu uloženo na 30 000 rukopisů, např. rukopis Iliady z 5. stol., Leonardův Codex Atlanticus z 15. stol., nebo ta nejstarší vydání Dantovy Božské komedie.

Za zhlédnutí v neposlední řadě stojí budova Divadla La Scala, nebo Antická Basilika svatého Vavřince - San Lorenzo, původně postavená kolem r. 500, a znovu přestavěná v 16. století.

Neapol

Neapol je hlavním městem Kampánie a hned po Římě a Milánu největším městem Itálie. Umění a historie Neapole jsou velice pestré a za krásami města a jeho okolí s Neapolským zálivem a sopkou Vesuvem sem putují lidé z celého světa. První zmínky o městě se datují do doby 8. stol př.n.l., kdy na tomto území existovala řecká osada. Od roku 326 území patřila Neapol Římanům a stala se oblíbeným místem významných římských císařů. Umělecké dědictví Neapole je obrovské  a od roku 1995 spadá pod ochranu organizace OSN UNESCO, kdy se zařadila na seznam světového kulturního dědictví. Kochat se tu můžete nespočtem paláců a kostelů, z nichž uveďme např.:

Královský palác ze 17. století s vzácnou sbírkou prvotisků a papyrů.

Castel Nuovo -  mohutná pevnostní stavba z druhé poloviny 13 století, jejíž dnešní podoba má původ ve století 15. Dodnes se v paláci pořádají městské rady a také je tu umístěno městské muzeum.

Neapolský dóm je výraznou dominantou města. Byl vybudován za vlády Anjouovců, v letech 1294 až 1323. Vnější fasáda však získala svoji současnou podobu převážně v 19. stol. Základy mohutné stavby vyrůstají na místě, kde původně stával chrám boha Apolóna a později bazilika ze 4. století. Interiéry dómu jsou převážně barokní. Formu dynamického barokního stylu, který v Neapoli získal svoji specifickou podobu, můžete obdivovat na Kapli pokladů - Cappella del Tesoro, v interiéru stavby. Nejkrásnějším pokladem kaple je stříbrná mitra posázená drahokamy.

Klášter sv. Kláry - Santa Chiara,  byl vystavěn na popud Roberta z Anjou v letech 1310 – 1340 a v 17.století přestavěn v barokním stylu. Za války však stavba utrpěla výrazné škody za náletu spojeneckých vojsk. Následovala dlouhá a náročná rekonstrukce a restaurace, díky níž se podařilo obnovit stavbu v její původní podobě z období gotiky.

Nový kostel Páně, který se nachází nedaleko kláštera sv Kláry, kostel sv. Dominika, nebo františkánský kostel San Lorenzo Maggiore, také patří ke skvostům sakrální architektury. Ze světských staveb navštivte např. Hrad sv. Eliáše, hrad Castel dell'Ovo, nebo Hrad Kapuánů,  Divadlo sv. Karla - Teatro San Carlo, či Národní archeologické Muzeum - Real Museo Borbonico, kde se dozvíte ještě mnohem více o architektonických památkách nejen z Neapole.

Pisa

Pisa je hlavním městem provincie Toskánsko, jehož  původ bychom hledali také v antickém období. Ve středověku bylo město významnou středomořskou mocností, jejíž bohatství sílilo díky rozvinutému obchodu. Obchodní styky se udržovaly především se Španělskem a nejdále sahaly až na Africký kontinent. Ve 12. stol. se tak počíná zlatá éra rozvoje věd, umění a vzdělání, z které se nám dochovaly nejkrásnější památky, symboly města.

Šikmá věž - Torre Pendente – stavba této nejznámější zvonice byla zahájena r. 1174. Jak postupně nabývala do výšky, začínalo se projevovat její, dnes typické, naklonění. Stavitelé se později odvážili přistavět ještě dalších několik poschodí, ale nakonec od svého projektu, zamýšleného jako nejvyšší zvonice světa, upustili. Zvonice byla zakončena 6. patrem a v roce 1350 proběhlo slavnostní zavěšení zvonů. Slavný rodák města Pisa, Galileo Gallilei, na věži uskutečňoval své pokusy s rychlostí padajících předmětů. Dnes přesahuje odklonění věže od svislice 5 metrů.

Na náměstí zázraků - Capu dei Miracoli, kde se slavná šikmá věž nachází, stojí také jeden z nekrásnějších dokladů románského umění Dóm a baptisterium - Piazza Duomo. Je pod ním podepsán stavitel Buscheto, jehož náhrobek najdeme uvnitř katedrály. Do architektonického komplexu náměstí patří také Camposanto neboli „Posvátné pole“ a baptisterium. Stavba budov byla podepřena hlubokou životní filosofií, kdy baptisterium má symbolizovat zrození nového života, vysoká věž osvícení a dosažení moudrosti, katedrála je symbolem víry a hřbitov představuje poslední etapu život, kdy nastává smrt.

Ravena

Bohatou historii tohoto města, které se nachází v turisticky vyhledávané oblasti Rimini, nám dnes připomínají nejen architektonické pozůstatky slavných dob, kdy byla Ravena  hlavním městem západořímské říše. Toto postavení si udržela od roku 402 až do 5. a 6. století, i když tou dobou již pod nadvládou Ostrogótů a později Byzantské říše. Doklady starokřesťanského umění, které můžeme obdivovat právě v Raveně, mají formální znaky antiky, ale ideologie je již zcela odlišná. Týká se, tehdy zcela nové ideologie, křesťanství. Jedním z takových dokladů jsou překrásné barevné mozaiky, kterými jsou vyzdobeny stavby známého architektonického komplexu baziliky S. Apollinare Nuovo, S. Apollinare in clase. Celý soubor doplňují mozaikami bohatě zdobené Mauzoleum Gally Placidie a centrální kostel S. Vitae.

Řím

Řím, hlavní město Itálie a provincie Roma, patří vůbec k nejstarším evropským městům, kde nyní žije kolem 4 miliónů obyvatel. Rozkládá se na čtyřech pahorcích Kapitol, aventinus, Palatinus, Caelinus, Quirinalis, Viminalis a Esquilinus, a protéká jím řeka Tybera, která ústí do Tyrrhénského moře. Historie Říma se počala psát již v dávném starověku. Město a jeho kulturou vytvořil národ indoevropského původu Latinové. Báje vypráví, že zakladateli byli bratři Romulus a Rémus, které odkojila vlčice. Dnes jsou návštěvníci Říma unášeni atmosférou dávných časů, probuzenou za vzrušující cesty po stopách římského kulturního dědictví. Antické období nám dnes připomínají pozůstatky staveb jako byl Zlatý chrám, Forum Romanum, Chrám Julia Cesara, Koloseum z doby císaře Vespasiána, nebo vítězné oblouky císařů Septima Severa, TitaKonstantina. Rozhodně nesmíme opomenout chrám Pantheon nejzachovalejší antický chrám zasvěcený všem bohům.

Významnou etapou italského umění je samozřejmě renesance  a také Řím je městem, kde renesanční umění výrazně zasáhlo do jeho podoby. Jako jeden z mnoha příkladů uveďme kolosální Baziliku sv. Petra ve Vatikánu, jedno z nejvýznamnějších architektonických děl, na kterém se podíleli významní architekti jako Bramante, Michelangelo, nebo Carlo Maderna, a práce na něm přesáhly až do barokního období.

Výčet všech významných památek by byl nekonečně dlouhý. Pro příklad uveďme alespoň některé z dalších nejnavštěvovanějších památek, jako jsou bazilika sv. Jana v Lateránu, bazilika Panny Marie Větší, bazilika sv. Pavla za hradbami a bazilika sv. Vavřince za hradbami. Spolu s Bazilikou sv. Petra tvoří pětici nejvýznamnějších římských staveb církevní architektury. Díla Mistrů malířského umění můžete obdivovat např. v Galerii Burghese, něco více o dějinách Říma a jeho okolí se dozvíte v Museo di Roma – Muzeum dějin Říma. Řím však nabízí ještě mnohem více krás, a všechny lze jen těžko vyčíslit a popsat. Osobní návštěva Říma proto bude vždy plná napínavého objevování a překvapení.

Vatikán
Stát ve státě“ tak jsme se ve škole učili o tomto nejmenším nezávislém státním útvaru na světě, kde v čele stojí papež, jímž je v současné době Benedikt XVI. Samostatné území, s rozlohou pouhých 0.44 km2 a asi 900 stálými obyvateli, se rozkládá na pahorku Vaticanus Mons uprostřed Říma, a je od okolí odděleno hradbami.

Asi ve 4. stol tu stávala ranně křesťanská pětilodní basilika, pod níž se měl nacházet hrob sv. Petra. Po zahájení výstavby a přestavby Vatikánu, byla původní stavba stržena a v roce 1505 byl architekt Donato di Angelo Bramante pověřen výstavbou nového velkolepého chrámu, jemuž by na světě nebylo rovno. Pracoval na něm až do své smrti, kdy stavbu převzal všestranný umělec Raffael a stavitel Antonio da Sngallo. Také oni nestihli stavbu dokončit do své smrti. Michelangelo, který na stavbě pokračoval, se tomuto náročnému úkolu zprvu bránil, nakonec se ale díky němu chrám může pyšnit nejmonumentálnější kupolí na světe, kterou navrhl podle Brunelleschiho kupole chrámu ve Florencii, a která se stala vzorem stavitelského umění nejen v Evropě. Basilika sv. Petra – Basilica di San Pietro, byla dokončena až v období baroka stavitelem Carlem Madernou a dnes patří k nejcharakterističtějším symbolům Vatikánu.
Významnou památkou, na jejíž výzdobě se podíleli věhlasní umělci jako S. Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, L. Signorelli, C. Rosselli, a geniální umělec Michelangelo Buonaroti, je světoznámá Sixtinská kaple. Přesto, že se Michelangelo sám nepovažoval za dobrého malíře, jsou jeho fresky ve stropu Sixtinské kaple považovány za mistrovské malířské dílo a jeho působivost nemá ve světě obdoby. Čelní stěnu kaple zdobí Michelangelova monumentální freska posledního soudu, která byla svého času na popud jezuitů zahalována, pro znázornění mnoha postav jako aktů.
Vysuté zahrady kolem papežského paláce a komplex budov muzeí nabízí nádhernou podívanou. Jedna z největších a nejvzácnějších světových sbírek pokladů umění,  se nachází právě zde. Celé dny bychom se mohly procházet po budovách muzea a obdivovat skvosty, které vatikánští papeži nashromáždili během staletí.

San Marino

San Marino je dalším malým samostatným státem na území Itálie a hned po Vatikánu je druhým nejmenším na světě. Rozprostírá se v poměrně drsném terénu pohoří Monte Titano. Nedaleko San Marina se nachází turisticky významná oblast Rimini. Původ tohoto státu se klade do 4.století. Již od roku 1126 si uchovává svoji nezávislost. Dnes zde žije okolo 28 tisíc obyvatel a také zde většina z nich (89%) vyznává katolickou víru. Úředně se stát nazývá Repubblica di San Marino a  v čele této republiky stojí dva kapitáni – regenti, kteří jsou voleni Parlamentem.

Stejnojmenné hlavní město si zachovalo svůj středověký ráz. Místní dominantou jsou Tři pevnosti – Tre Torri. Do města vede vstupní brána – Porta San Francesca, za kterou se také nachází stejnojmenný kostel. Nedaleko od něj stojí muzeum ,obrazárna a kapucínský kostel svatého Quirina. Na malém náměští v centru můžete shlédnout sochu patrona státu Sv. Martina a novogotický vládní palác z 19. stol. Z 19 století je také Bazilika sv. Martina ve které jsou uchovávány jeho ostatky. V kostele sv. Petra jsou k vidění kamenná lůžka, na kterých prý spávali světci sv. Martin a Leo. Navštívit můžete také jedno z místních muzeí, např. sbírku závodních vozů Maranello, muzeum voskových figurin, muzeum kuriozit,  muzeum moderních zbraní, nebo terárium a akvárium.

Dalšími středisky republiky zavných Castelli - „hrady“, kde jsou další turistické zajímavosti, jsou např. Serravalle s pevností Rocca rodu Malatesta, Borgo Maggiore s možností prohlídky moderní církevní architektury, nebo pevnost ve městě Pennarossa, a další. San Marino je zajímavé také svým okolním panoramatem a přírodou. Z vrcholů Monte Titano s četnými piniovými háji, se nabízí skvělý rozhled do širokého okolí.

Urbino

Jedním z nenavštěvovanějších italských měst, které proslulo svým uměleckým dědictvím, je v neposlední řadě město Urbino. Odtud pocházejí významné umělecké osobnosti, slavný malíř Raffaelo a neméně slavný architekt Bramante. Město bylo založeno již v r. 185 př.n.l a největšího rozkvětu se dočkalo v 15.stol. za vlády knížete Federica Montefeltro, jehož rodina si umění velice vážila a na svém dvoře hostila mnoho umělců. V roce 1506 zde byla založena universita a Urbino se stalo významným centrem vzdělanosti a kultury.

Město je obestavěno hradbami s několika branami. Nejznámější stavbou je Palazzo Ducale na náměstí Piazza Duca Federico, palác knížete Montefeltro. Palác byl postaven v letech 1465-1472. Mohutná stavba s vysokými věžemi a čtvercovým arkádovým dvorem, je krásným dokladem světské renesanční architektury. V paláci je umístěna galerie, kde se nachází díla takových mistrů jako byl Paolo Uccello, Tizian, Botticelli, Raffael, Signoreli, Bellini a další. Naproti tomuto knížecímu paláci stojí honosný dóm z let 1474 – 1534. Roku 1789 byl výrazně poškozen při ničivém zemětřesení, a musel být proto přestavěn do současné neoklasicistní podoby. Interiér dómu i přilehlého oratoria je bohatě vyzdoben dílem slavných italských umělců jako Raffaelo, F. Barocci, Palma Giovanne, a dalších. Dalších církevní stavby vysoké umělecké hodnoty jsou např. S. Francesco ze 14., kostel S. Domenico z  13. – 14. století, Oratorio di S. Giovanni Battista ze 14.stol., nebo Oratorio delle Cinque Piaghe s rokokovým interiérem z roku 1638. Vpůvabné uličce Via Raffaelo s domy z 15-17. stol. stojí také rodný dům urbinskéo nejslavnějšího rodáka, malíře Raffaela. Dnes se v něm nachází muzeum

Klima v Itálii je velice různorodé. To záleží na poloze a nadmořské výšce určitého místa.  Průměrný úhrn srážek se na území Itálie pohybuje okolo 500 - 1000 mm ročně. I když je jich dostatečně, nejsou rovnoměrně rozloženy. Nejvíce srážek je v horských oblastech, nejméně deštivo mají na Sicílii. Slunce v Itálii svítí v letním období 8 - 11 hodin, v zimě okolo 2 - 5 hodin.

Roční období


Jižní část Itálie je především v letním období oblíbena pro svoje vysoké teploty. Teplé a dusné počasí přináší severoafrický vítr Scirocco. Teploty mohou dosáhnout až 45 stupňů (především v Kalábrii, na Sicílii a Sardinii), proto je dobré dbát na dostatečný přísun tekutin a vyhýbat se nadměrnému slunění. Středomořské subtropické klima převládá na většině území. Také střed Itálie má velmi suché teplé klima v létě, zimy jsou deštivé a málokdy teplota klesne pod bod mrazu. Nejteplejšími letními měsíci, které jsou vhodné pro koupání v moři, jsou klasicky červenec a srpen. Teplota vody se často vyšplhá i nad 26 stupňů. Mnohdy jsou ale teploty vhodné na koupání také v měsících květen, červen a září, kdy nejsou pláže tolik zalidněné. Pokud však toužíte především po poznání italských měst, je nejvhodnějším obdobím ranný podzim nebo jaro, kdy teploty nejsou tak vysoké, což je při prohlídce měst jistě příjemnější.

Reklama: letenky


Teploty v severních oblastech jsou v letním a zimním období velice rozdílné. V zimě jsou díky vysokohorskému klimatu na severu  teploty velmi nízké a jsou zárukou dostatku sněhu. Místní horská letoviska jsou mezi lyžaři velice oblíbená. Například v Alpách si většinou na sjezdovkách užijete slunečné počasí, protože díky severozápadnímu proudění vzduchu se špatné počasí soustřeďuje na vrcholky Zillertalských Alp na rakouské straně. Oblast se tak chlubí až 300 slunečnými dny v roce. Teploty se mohou v nižších polohách středisek pohybovat okolo nuly, ale se stoupající výškou díky větru leckdy klesají až na – 20 stupňů. Jistě proto oceníte některou z vrstev oblečení opatřenou windstopperovou úpravou.


Nejvhodnějším obdobím pro zimní sporty je rozmezí měsíců prosinec až duben. Ovšem díky ledovcovému pokrytí (ledovce Presena, Plateau Rosa, nebo Hochjochferner), jsou některá lyžařská střediska i s celoročním provozem. Také v létě jsou Alpy příjemným místem k odpočinku pro ty, kteří dávají přednost horské turistice proti relaxaci na pláži. Průměrné teploty dosahují příjemných 15 – 25 stupňů. Také na jaře a na podzim sem vyrážejí příznivci pěší turistiky a cyklistiky, i přes zvýšené riziko srážek. Vhodné proto je  vybavit se nepromokavým oblečením.

Reklama: Last minute v Itálii

Euro

V Itálii se od roku 2002 platí eurem. Italské mince i bankovky mají na jedné své straně zobrazenou hodnotu mince, na druhé pak italské národní motivy. Na většině míst jako benzínové pumpy, hotely, obchody a restaurace můžete použít platební karty Visa, MasterCard, American Express a Dinners. Bankomaty pro výběr hotovosti snadno naleznete v každém městě.


Evropská měna označována značkou € nebo zkratkou EUR, je tvořena mincemi v hodnotě 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 1€, 2€ a bankovkami v hodnotě 20€, 50€, 100€, 200€ a 500€. 1 EUR = 100 centů (cca 1937 lir = cca 31 Kč).

Ceny


Jako občané EU můžeme nakupovat ve všech jejích zemích bez výraznějších omezení. Obecně jsou v Itálii ceny vyšší než u nás. Na potravinách se dá ušetřit nakupováním ve větších obchodních řetězcích. V Itálii je povinné vydávání dokladu o zaplacení, a to i v případě pokud si koupíte třeba jen zmrzlinu. Finanční policie tu kontroluje nejen obchodníky, ale i zákazníky, a tak se může stát že po vás budou chtít účtenku právě i za pouhou zmrzlinu.

Otevírací doba


Otevírací doba většiny obchodů se pohybuje v rozmezích 9.00 – 13.00, pak nastává polední siesta. Čím více na jih, tím více je tato tradice dodržována. Znovu je pak otevřeno od 16.00 do 19.30. Větší obchody s potravinami jsou otevřeny i  v sobotu a v neděli dopoledne, zavřeno pak mají jedno odpoledne v týdnu. Ve velkých městech bývají obchody otevřeny i přes polední přestávku, což se automaticky týká supermarketů a hypermarketů, a zavírají se později.

DPH


Daň z přidané hodnoty, italsky IVA, se pohybuje kolem 12 – 35% a je zahrnuta v ceně zboží. Mezi členskými státy EU není možné nakupování za ceny bez DPH. Všechny země EU jsou totiž součástí jednotného trhu a vy můžete svobodně nakupovat , využívat rozdílů ve výběru, daních a cenách, které se v každé zemi EU liší. Výhody „duty free shopů“ se týkají pouze cestujících, kteří směřují mimo EU. Převážíte- li přes Italské hranice větší množství zboží jako alkohol, cigarety, nebo doutníky, nesmí být zboží více než pro osobní potřebu. Také musíte mít doklad o zaplacení tohoto zboží. Pokud limit, který si určuje každá členská země, přesáhnete zaplatíte spotřební daň. Omezení pro dovoz a vývoz masa a mléčných výrobků nejsou žádná, všechny země EU totiž dodržují stejné přísné veterinární normy.

Jak cestovat

Pokud se chystáte cestovat do Itálie, určitě se vám bude hodit několik praktických informací a tipů. Cestovat do Itálie můžete autem, vlakem, autobusem i letecky, což je samozřejmě nejrychlejší způsob. Z České republiky se létá do Milána - letiště Malpensa, a do Říma, nejčastěji na 26 kilometrů vzdálené letiště Fiumicino, odkud se do centra snadno dostanete vlakem, autobusem nebo taxíkem. Dalšími Italskými destinacemi jsou Řím - Ciampino , Bologna -   G. Marconi , Janov - Cristoforo Colombo, Neapol - Capodichino, Turín - Citta di Torino, Florencie - Amerigo Vespucci, Palermo - Falcone Borsellino Airport. Cena letenek je různá podle dopravní společnosti. U nízkorozpočtových společností lze zpáteční letenku pořídit již zhruba od 1500 CZK včetně letištních poplatků, v takovém případě se ale musí počítat s rezervací letenky v dostatečném předstihu.


Vlakem trvá cesta z České republiky do Říma asi 25 hodin a jedná se o prakticky nejdražší způsob. Ferrovie dello Stato (FS) jsou italské národní dráhy, vedle nichž  existuje i řada menších regionálních vlakových dopravců. Po železnicích jezdí několik typů vlaků: Eurocity (EC, mezinárodní), Intercity (IC, mezinárodní i národní), Espresso (EXPR, mezinárodní i národní), Diretto (DIR, místní rychlíky) a Locale (místní osobní, zastávkové). Návštěvníci mají možnost zakoupení různých druhů jízdenek se slevami, např. Italy RailCard – zlevněná jízdenka první nebo druhé třídy, která se po předložení pasu vystavuje na jméno cestujícího na větších nádražích, a má platnost 8, 15, 28, nebo 30 dnů. Existuje ještě další varianta této jízdenky, která je také často turisty využívána, nazývá se Italy Flexi RailCard. S touto jízdenkou máte možnost si sami vybrat den, kdy budete cestovat. Platnost je 4, 8, nebo 12 dnů. Podmínkou pro využití těchto zlevněných jízdenek je, že nemáte v Itálii trvalý pobyt.


Jednoduše se do Itálie dostanete také autobusem. Mnoho společností dnes zajišťuje pravidelné autobusové spojení. Ceny se odvíjejí od délky pobytu a doby platnosti jízdenky, vybrat si můžete z různých cenových tarifů. Mnoho dopravců v určitých obdobích také nabízí speciální slevy a zvýhodnění. Zpáteční jízdenku lze pořídit od 1500 CZK. Autobusovou dopravu na území Itálie zajišťuje společnost  SITA, největší místní dopravce.


Italská silniční síť je velice rozvětvená, a tak je cestování autem velice pohodlný způsob jak se důkladně seznámit s místní krajinou. Pokud ale vyrazíte na cestu do Itálie vlastním autem, je vhodné se důkladně předem informovat např. o poplatcích, cenách benzínu a provozu na silnicích. Benzín je na území Itálie poměrně drahý a pohybuje se od 1,084 - 1,187 € za litr, nafta pak od 0,884 - 0,891 € za litr. U stojanů s označením „Fai da te“ – „Obslužte se sami“, můžete natankovat sami a ušetřit tak zhruba 0,026 € na litr. Rozhodně si ale nevozte vlastní zásoby benzínu v kanistrech. To je v Itálii zakázáno. Dálniční poplatky vyjdou zhruba 5 € na 100 km dálnice za osobní automobil. Pohodlné je placení dálničních poplatků s kartou Viacard, kterou pořídíte za 27 a 54 € u obsluhy na dálničních výjezdech, nebo v motorestech.

Předpisy

Silniční předpisy se v Itálii  mnoho neliší od těch našich. Maximální rychlost pro osobní automobily v obcích je 50 km/hod, mimo obec 90 km/hod, a na dálnici 130 km/hod, s omezením na 110 km/hod v červenci a srpnu. Pokuty za překročení rychlosti se pohybují od 33 do 1247 €. Pozor si dejte také na použití bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy bez sady hands free, nebo nerozsvícená světla na dálnici a na hlavních mimoměstských komunikacích. Pokud by při vaší cestě nastaly jakékoli problémy můžete volat bezplatnou linku Italského automobilového klubu Automobile Club d´Italia – ACI, Via Marsala 800, Řím, tel: +39 06 49981. Pro vlastní bezpečnost využívejte dálničních odpočívadel. Pokud se rozhodnete auto v Itálii půjčit, budete potřebovat platný národní řidičský průkaz, nebo mezinárodní řidičské oprávnění, které vydává Policie ČR. Váš věk musí přesahovat 21 let. Největší místní autopůjčovny jsou Benvenuto a Euroservice.
Pro přepravu po městě můžete využít jak tramvají, metra, nebo autobusů, tak vozů taxi. Pozor na neoznačení jízdenek v městské dopravě (pokuty bývají vysoké), a na příplatky v taxi za zavazadla, jízdu v noci, na letiště a o svátcích.

Kvalitu i cenu ubytování ovlivňuje jak kategorie hotelu označená určitým počtem hvězdiček, tak oblast ve které se hotel, nebo penzion nachází, a samozřejmě období sezóny. Například Benátky, Miláno a Řím, velká, hojně navštěvovaná města, jsou nejdražšími oblastmi, a to obzvláště v srpnu, kdy si užívá dovolené i většina Italů. Kromě hotelů si ale můžete vybrat z dalších druhů ubytování např. v apartmánových domech, vilkách, nebo campu, mnoho nabídek pochází také od poskytovatelů ubytování v soukromí.

Reklama: Last minute v Itálii


Ceny ubytování na osobu v hotelech nejvyšší kategorie mohou vystoupat nad 54 € za noc, v  nejlevnějších penzionech se ceny pohybují od 16 do 22 € za noc. V ubytovacích zařízeních střední kategorie je cena na osobu za noc zhruba kolem 22 – 54 €.  V luxusních hotelech je v ceně pokoje zahrnuto DPH 19%, v ostatních hotelech a penzionech pak 10%. Nejlevnější je ubytování v kempech, které bez problému naleznete i v turisticky atraktivních oblastech. Ceny ubytovaní v campu jsou nejvyšší v měsíci srpnu, v květnu a červnu je pak cena až o třetinu nižší. Poněkud dráže vyjde campování  např. v oblasti Říma (cca 27€ za 2osoby auto a stan), nejlevněji v oblasti Lago di Garda.

Reklama: letenky


Pokud se chystáte vyrazit do Itálie v plné sezóně musíte si rezervovat ubytování s dostatečným předstihem. Například v turisticky oblíbených  destinacích jako Benátky, Řím, nebo Florencie je v období červenec až říjen v hotelech a penzionech skutečně přeplněno. Výjimka nastane v měsíci srpnu, kdy Italové vyrážejí na dovolenou, mnoho obyvatel město opouští, a před horkem se utíkají do přímořských letovisek. V srpnu proto můžete např. ve Florencii najít nejlevnější ubytování v sezóně.


Také návštěvníci italských Alp a mají na výběr ubytování lišící se podle oblastí. Např. v oblasti Jižního Tyrolska,  najdeme spíše příjemné ubytování ve stylově zařízených  penzionech rodinného typu podobných těm rakouským, zatímco Walliské Alpy v západní Itálii nabízí ubytování podobné francouzskému stylu (např. betonové komplexy Val d´Aosta). Cena za pobyt v italských Alpách je rozdílná jednak podle místa pobytu, tak podle období sezóny. Ceny ubytování v nejdražších střediscích jako Val d´Aosta, Breuil-Cervinia, Alta Badia, nebo Val Gardena, jsou několikanásobně vyšší než ceny ubytování v méně kvalitních lyžařských areálech. Hojně tu jsou využívány termální prameny a vyrostlo tu mnoho lázní a welness center, ve kterých se můžete věnovat své duševní pohodě a fyzickému zdraví, a které bývají součástí ubytovacího komplexu.

Itálie je zemí mnoha tváří a nabízí spoustu možností k relaxaci a zábavě pro každého, ať už v podobě kulturního, nebo sportovního vyžití. Italové zábavu milují. Oblíbené je výtvarné umění, opera, nebo divadlo. Samotné chování Italů má něco z temperamentu a dramatičnosti divadla. Na veřejnosti si sice potrpí na důstojnost, avšak humor a radost ze života jsou pro ně velice důležité.


Vybrat si můžete z nepřeberného množství muzeí a galerií, z nichž jedny z nejnavštěvovanějších jsou v hlavním městě Římě, nebo v Benátkách. Do nejvýznamnějších galerií zaplatíte vstupné okolo10 €. Nejnavštěvovanější historická města jsou kromě Říma a Benátek ještě Miláno, Neapol, Turín, nebo Boloňa a to jistě oprávněně. Zájem turistů však sahá ještě mnohem dále. Podívejme se teď na ta Italská „nej“, kam se vydat za kulturou, relaxací, či sportem, činnostmi které se báječně hodí pro vyžití ducha i těla v době dovolených.

Reklama: letenky

Řím
Je hlavním Italským městem, nejvíce navštěvovaným turisty z celého světa. Ne nadarmo se říká že „ všechny cesty vedou do Říma.“ Město bylo podle staré pověsti založeno r.753 př.n.l. bratry Romulem a Rémem, které odchovala vlčice. Pro prohlídku měst obecně, je nejlepší vybrat si období podzimní, nebo jarní, kdy teploty nejsou tak vysoké, které chození po památkách většinou znepříjemňují. Ovšem pozor na dobu velikonoc, to je v Římě obzvláště plno. Máte zde možnost na vlastní oči spatřit nepřeberné množství památek z období od Etrusků, přes antiku, renesanci až po současnost. Je těžké zmínit všechny zajímavosti.

Za symboly Říma je považován např. starověký Pantheon, zachovaný palác bohů, slavné Koloseum z 1. stol.n.l., které stoupá do výše až 57 metrů, kapitolské náměstí Piazza del Campidoglio s jezdeckou sochou Marka Aurelia, nebo skvostným palácem Palazzo degli Conservatori, ve kterém je přechovávána i slavná etruská socha vlčice z bronzu. Nesmí zde chybět ani slavný Trajánův sloup, nebo impozantní trojdílný triumfální oblouk Septima Severa. Velký význam mají také skvostné církevní chrámy a paláce, na kterých se podepsali umělci zvučných jmen. Zkuste například navštívit monumentální baziliky  sv. Petra, sv. Jana v Lateránu,  Panny Marie Větší, sv. Pavla za hradbami a  Vavřince za hradbami, nejvýznamnější baziliky označované bazilikami maior.

Toskánsko, Florencie, Pisa
Další město jako stvořené pro milovníky umění. Vždyť tady žil a tvořil samotný Michelangelo, mistr umění všech dob. Nejen on však vtiskl Florencii její tvář. S díly dalších významných umělců se můžete seznámit v galerii Uffizi, nebo v Museo di Firenze camera – muzeum města Florencie, a pomocí obrazů a plastik se přenést minulých historických dob města. Florencie je metropolí jedné z nejkrásnějších oblastí Itálie – Toskánska, která zaručuje, že na své výlety nezapomenete. Malebná krajina Toskánska s překrásnou přírodou, protkaná starobylými vesničkami a městy, kde narazíte na zachovalé románské a renesanční kostely a domy, a je známa proslulá také díky vítečnému vínu z oblasti Chianti. Dalším neméně oblíbeným městem této oblasti je Pisa se svojí slavnou Šikmou věží na náměstí Capu dei Miracoli (náměstí Zázraků).

Reklama: letenky

Benátky, severní Jadran, Verona
Benátky jsou hlavním městem severoitalské oblasti Benátsko, které je vystavěno na laguně překlenuté množstvím můstků, rozlité do nespočtu kanálů, a poseté 118 malými ostrůvky. Historie tohoto města je velice starobylá a sahá až do etruských dob. Od roku 1987 bylo město zařazeno na seznam chráněných oblastí UNESCO. Domy stojí na dubových kůlech  zaražených do země pod vodou. Kanálů, které nahrazují ulice je kolem stovky,a jsou překlenuty asi 400 kamennými mosty. Hlavní dopravní tepnou je Canal Grande, 4 km dlouhý a asi 70 m široký, který spojuje hlavní nádraží s náměstím svatého Marka.

Také zde můžete obdivovat významné architektonické památky ( např. barokní kostel sv. Marie della Salute, renesanční knihovna Sansovino a kostel svatého Giorgio Maggiore, Dóžecí palác z 12.-13.stol, nebo Markův kostel z r 1063 ). Oblast ve které se město nachází je turisticky velmi oblíbená také pro svoje dlouhé písečné pláže, které naleznete např. v letoviscích Ligano, Bibione, nebo Lido di Jesolo. Z těchto letovisek můžete kromě Benátek vyrazit také do Terstu, kde kromě historických památek můžete navštívit také Akvárium, nebo do Verony, města „Romea a Julie“

Rimini, Urbino, Ravena
Další oblast severního Jadranu, vhodná pro koupání v moři a relax na několika- kilometrových písečných plážích. Rimini je také stejnojmenné hlavní město této oblasti a daleko to není ani do Urbina, rodného města mistra Rafaela, kam můžete vyrazit za památkami a kulturou. Severně od oblasti Rimini leží město Ravena, ve které můžete obdivovat překrásné mozaiky, z ranněkřesťanského období.

Janov
Janov, kdysi významný středomořský přístav,je hlavním městem oblasti Ligurie a provincie Genova (italské označení pro Janov). I v dnešní době si Janov zachovává něco z dávné neuhlazené atmosféry drsných námořníků a prostitutek. Také Ligurská riviéra – oblast mezi San Remem a městem La Spézia, je slunnou oblastí nabízející radovánky v moři a na plážích, a navíc je proslulá výtečnou kuchyní.

Neapol, Kampánie
Je třetí největší město Itálie, hlavní město stejnojmenné provincie a regionu Kampánie. Leží v Neapolské zálivu mezi Vesuvem a územím Campi Flegrei, taktéž proslulým vulkanickou činností. Také Neapol byla pro svůj historický a architektonický význam zapsána v r. 1995 na seznam chráněných památek UNESCO. Neapol je turisticky velice oblíbená nejen díky velkému množství památek, ale je také výchozím bodem výletů na do okolí, k pamětihodnostem jako Pompeje, na ostrovy Capri, Ischia a amalfitánské pobřeží, nebo ke královské rezidenci Caserta. Oblíbené  je přírodní  pobřeží Amalfi, se spoustou malebných zálivů, rozkládající se asi na 50 km Sorrentem a Salemem. Odtud pak můžete dále vyrazit na Sicílii, nebo do Kalábrie.

Reklama: last minute

Sicílie
Je největší ostrov ve středozemním moři a autonomní oblast Itálie. Hlavním městem je Palermo, a kromě italštiny se tu mluví také sicilštinou. Palermo vás zaujme svým exotickým nábojem, který je podmíněn památkami, ve kterých je patrné mísení kultur orientálních a evropských. Říká se že, směrem na jih jakoby Italům přibývalo na temperamentu. Možná jejich horkokrevnost souvisí s aktivitou místních. Také mohou kdykoliv vybuchnout. Mezi aktivní sopky patří nevyšší hora Etna, další je sopka Stromboli. Sicílie je oblíbená mezi turisty, kteří upřednostňují aktivní dovolenou. Můžete zde obdivovat antické památky, nebo vyrazit na Lipanské ostrovy, které jsou tvořeny dnes nečinnými sopkami.

Sardinie
Je také autonomní ostrov na jihozápadě Itálie a je druhým největším ostrovem ve Středozemním moři, hned po Sicílii. Hlavním městem je Cagliari a také zde se kromě italštiny mluví vlastním jazykem sardinštinou. Ostrov je převážně hornatý, a ne do všech horských oblastí je možné se dostat. Nejvyšší vrchol je La Marmora (1 834 m) v masivu Gennargent. Dostat se sem můžete letadlem, nebo trajektem a obdivovat čisté azurové moře, skalnatá pobřeží a drsné vnitrozemí, kde jsou vhodné podmínky pro pěší turistiku, nebo cyklistiku.

Alpy
Jsou oblíbeným místem pro provozování aktivní turistiky, jak v létě, tak v zimě. Lyžaři sjíždějící se do italských Alp považují tamní upravené sjezdovky za jedny u nejlepších, také počasí jim většinou přeje a užívají si tak lyžování za jasných slunečných dnů. Vybrat si můžete z terénů různé náročnosti a lanovkou se dostanete až do dvou a půl tisíce metrů nad mořem. Jistota sněhu je téměř stoprocentní, všechna střediska také disponují sněhovými děly. Lyžování si můžete užít dokonce v létě a to v ledovcových střediscích Breuil-Cervinia (ledovec Plateau Rosa), Passo Tonale (ledovec Presena), nebo středisko Val Senales (ledovec Hochjochferner). V zimní sezóně si navíc patří k nejvíce navštěvovaným střediska Sella Ronda v Dolomitech, lyžařských areálů při hranicích s Francií a Švýcarskem, zkušení lyžaři rádi zavítají do střediska Courmayer, rodiny s dětmi zase do střediska Kronplatz. Dobré podmínky pro začátečníky jsou ve střediscích Passo San Pellegrino/Tre Valli a  Alta Badia, naopak milovníci freeride lyžování ocení např. oblasti Canazei, Selva Gardena, Alagna, nebo Gressoney/Val d´Aosta.

Italská kuchyně si získala mnoho příznivců po celém světě a je jednou z nejoblíbenějších v Evropě. I ten kdo se v italské kuchyni zrovna neorientuje, si jistě vybaví alespoň špagety po boloňském způsobu (Bologna je jejich rodným městem), nebo tolik oblíbenou pizzu, která je zase specialitou Neapole, a má zde více než stoletou tradici. Pizza je k mání v různých velikostech podle toho zda poslouží jako předkrm, nebo jako hlavní chod, je rozmanitě obložená a zapíjí se většinou vínem, nebo pivem. Jako zákusek zkuste ochutnat pravou Prosciuto di Parma, proslulou parmskou šunku ze sušeného masa.

Těstoviny

Kromě klasických špaget tu ochutnáte i jiné druhy těstovin různých tvarů, kterých je na italském trhu k mání až na 400 druhů, a jsou běžným denním jídlem na jihu země. Zkuste například cannelloni, výtečné těstovinové válečky, které se plní různými náplněmi – masovou, houbovou, sýrovou, nebo špenátovou, a zapékají se v troubě se sýrem a rajčaty, nebo oblíbené lasagne, či těstoviny farfalle ve tvaru mašliček podávané s masovými směsmi a smetanovými omáčkami. Rozhodně není zvykem jíst pizzu a těstoviny s kečupem, jak je tomu často u nás. Takovým dochucením pizzy, nebo špaget rodilého Itala většinou rozesmějete, nebo přímo vyděsíte. Před kečupem Italové dávají přednost omáčkám - základní je omáčka z čerstvých rajčat, nebo si jednoduše čerstvě uvařené těstoviny pokapají panenským olivovým olejem a posypou nastrouhaným sýrem Parmiggiano, u nás známým jako parmezán.

Italové jsou však také mistři při přípravě pokrmů z ryb a masa. Oblíbené maso je především telecí, které se před pečením, grilováním, nebo dušením většinou nakládá do marinády z bylinek, oleje a koření. Známé jsou také recepty s kuřecím masem na víně, nebo na paprikách a rajčatech. Sardinskou specialitou je maso jehněčí, nebo vepřové, které se připravuje dušením, nebo na rožni. S masem se také často griluje nebo dusí zelenina. Podává se však i čerstvá v podobě různých salátů. Oblíbenou zeleninou při přípravě pokrmů jsou rajčata, papriky, artyčoky, lilek, nebo feferonky. K jídlu samozřejmě nesmí chybět dobré víno. Známá jsou například vína z  oblasti Valpoliccela nedaleko Verony.  Frutti di mare – plody a dary moře, tu jsou hojně využívány a Italové jsou v přípravě rozličných druhů ryb, mušlí, ústřic, humrů, krabů a podobně, skutečnými mistry. Například na Sicílii se ryby a plody moře připravují s podlouhlými placatými nudlemi a čerstvou zeleninou, nebo zapečené s makarony se sardelovou omáčkou. Také  polévky, i když v Itálii nejsou zrovna oblíbené, se většinou připravují právě z ryb a ochutnat je můžete v restauracích téměř podél celého pobřeží.

Maso a ryby

V Itálii je velký výběr z mnoha druhů pečiva a sýrů, z nichž některé se používají k výrobě sladkých dezertů (dolce). Nejznámějšími sýry jsou parmezán a ovčí sýr mozzarela, je tu také řada dalších jako pecorino, který se vyváží ze Sicílie, nebo gorgonzola, jemný plísňový sýr výrazného aroma.  K osvěžení v parném létě skvěle poslouží vynikající italská zmrzlina. Samotné kupování porce zmrzliny, se může stát opravdovým zážitkem. Italští zmrzlináři jsou na svoji originální recepturu patřičně hrdí a na porci zmrzliny za cenu od 1,5  €, vás rozhodně neošidí, spíše naopak. Na výběr  je z širokého sortimentu příchutí mléčných a ovocných zmrzlin, podávaných v kornoutku nebo větší oplatkové misce, a zdobených ovocem, polevami, čokoládou, nebo oříšky.

Denní stravování

Co se týká stravovacích zvyků Italů, tak na rozdíl od naší velké snídaně, dávají na začátku dne přednost pouze šálku sladkého silného espresa, horké čokolády, nebo bílé kávy. Zato oběd, v době polední siesty, se skládá z několika chodů a je hlavním denním jídlem. Po menším předkrmu (olivy, opékaný chléb)a alkoholovém aperitivu (např. Cinzano), následuje první chod, většinou porce těstovin, které Italové nepovažují za hlavní jídlo. Výjimečně se jako první chod podává polévka. Hlavním jídlem se zeleninovou přílohou je maso nebo ryby, ke kterým se běžně zakusuje bílý chléb, nebo se podávají opékané brambory, či rizoto. Popíjí se běžně víno, nebo minerální voda.  Poté nesmí chybět sladký dezert, ovoce, zmrzlina nebo sýr „formaggio“, a šálek espresa. Zdá se vám to trochu moc na čas oběda? Italové však mají v odpolední siestě, která začíná kolem jedné hodiny, dost času na všechny chody. Oběd se tak může v klidu protáhnout až na několik hodin a vůbec nevadí, že se tak prodlouží také pracovní doba. Večeře je podstatně lehčí než oběd a podává se kolem půl osmé večer.

Ceny

Co se týká cen, tak hlavní jídlo v Itálii pořídíte zhruba za 25 €. První chod v podobě pizzi nebo těstovin stojí asi 4-6 €, hlavní chod (maso, příloha, salát) pak stojí nad 14€.  Známé italské restaurace jsou např. Trattoria, Ristorante, Tavola calda, Pizzeria, nebo Latteria a mnoho dalších. Levnější je jídlo v podnicích typu jídelen a rychlého občerstvení jako Snack bar, Spaghetteria (těstovinová jídla), Paninoteca (výběr obloženého pečiva), Rosticeria (kde vám jídlo zabalí s sebou).


Nalezeno 1166 869 termínů dovolené.

Řadit dle 
Cena od 1 316 Kč
(cena za osobu od 1 316 Kč)

Apartmány Sequoia

Země:  Itálie
Oblast: Bibione

Termín zájezdu: 08.04.-15.04.2017
Úroveň hotelu: ***
Strava: Bez stravy
Délka pobytu: 8 dní
Doprava: Vlastní

Informace k zájezdu

Další termíny tohoto zájezdu
08.04.-15.04.2017
Vlastní
od 1 316 Kč
Detail zájezdu
08.04.-22.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 2 579 Kč
Detail zájezdu
15.04.-22.04.2017
Vlastní
od 1 316 Kč
Detail zájezdu
15.04.-29.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 2 579 Kč
Detail zájezdu
22.04.-29.04.2017
Vlastní
od 1 316 Kč
Detail zájezdu
Cena od 1 129 Kč
(cena za osobu od 1 129 Kč)

Vila Elena

Země:  Itálie
Oblast: Bibione

Termín zájezdu: 08.04.-15.04.2017
Úroveň hotelu: ***
Strava: Bez stravy
Délka pobytu: 8 dní
Doprava: Vlastní

Informace k zájezdu

Další termíny tohoto zájezdu
08.04.-15.04.2017
Vlastní
od 1 129 Kč
Detail zájezdu
08.04.-22.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 2 212 Kč
Detail zájezdu
15.04.-22.04.2017
Vlastní
od 1 129 Kč
Detail zájezdu
15.04.-29.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 2 212 Kč
Detail zájezdu
22.04.-29.04.2017
Vlastní
od 1 129 Kč
Detail zájezdu
Cena od 3 306 Kč
(cena za osobu od 3 306 Kč)

Hotel Torre di Cala Piccola

Země:  Itálie
Oblast: Toskánsko

Termín zájezdu: 01.04.-08.04.2017
Úroveň hotelu: ***
Strava: Snídaně
Délka pobytu: 8 dní
Doprava: Vlastní

Informace k zájezdu

Další termíny tohoto zájezdu
01.04.-11.04.2017
Vlastní
od 15 558 Kč
Detail zájezdu
01.04.-11.04.2017
Vlastní
od 25 382 Kč
Detail zájezdu
01.04.-08.04.2017
Vlastní
od 19 036 Kč
Detail zájezdu
01.04.-08.04.2017
Vlastní
od 11 668 Kč
Detail zájezdu
02.04.-09.04.2017
Vlastní
od 11 668 Kč
Detail zájezdu
Cena od 1 016 Kč
(cena za osobu od 1 016 Kč)

Apartmány Idra

Země:  Itálie
Oblast: Bibione

Termín zájezdu: 08.04.-15.04.2017
Úroveň hotelu: ***
Strava: Bez stravy
Délka pobytu: 8 dní
Doprava: Vlastní

Informace k zájezdu

Další termíny tohoto zájezdu
08.04.-15.04.2017
Vlastní
od 1 016 Kč
Detail zájezdu
08.04.-22.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 1 992 Kč
Detail zájezdu
15.04.-22.04.2017
Vlastní
od 1 016 Kč
Detail zájezdu
15.04.-29.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 1 992 Kč
Detail zájezdu
22.04.-29.04.2017
Vlastní
od 1 016 Kč
Detail zájezdu
Cena od 1 534 Kč
(cena za osobu od 1 534 Kč)

Vila Miki

Země:  Itálie
Oblast: Bibione

Termín zájezdu: 08.04.-15.04.2017
Úroveň hotelu: ***
Strava: Bez stravy
Délka pobytu: 8 dní
Doprava: Vlastní

Informace k zájezdu

Další termíny tohoto zájezdu
08.04.-15.04.2017
Vlastní
od 1 534 Kč
Detail zájezdu
08.04.-22.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 3 007 Kč
Detail zájezdu
15.04.-22.04.2017
Vlastní
od 1 534 Kč
Detail zájezdu
15.04.-29.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 3 007 Kč
Detail zájezdu
22.04.-29.04.2017
Vlastní
od 1 534 Kč
Detail zájezdu
Cena od 1 759 Kč
(cena za osobu od 1 759 Kč)

Apartmány Plata

Země:  Itálie
Oblast: Bibione

Termín zájezdu: 08.04.-15.04.2017
Úroveň hotelu: ***
Strava: Bez stravy
Délka pobytu: 8 dní
Doprava: Vlastní

Informace k zájezdu

Další termíny tohoto zájezdu
08.04.-15.04.2017
Vlastní
od 1 759 Kč
Detail zájezdu
08.04.-22.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 3 453 Kč
Detail zájezdu
15.04.-22.04.2017
Vlastní
od 1 759 Kč
Detail zájezdu
15.04.-29.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 3 453 Kč
Detail zájezdu
22.04.-29.04.2017
Vlastní
od 1 759 Kč
Detail zájezdu
Cena od 7 028 Kč
Last Minute (cena za osobu od 7 028 Kč)

Kalos

Země:  Itálie
Oblast: Sicílie

Termín zájezdu: 20.04.-27.04.2017
Úroveň hotelu: ***
Strava: Polopenze
Délka pobytu: 8 dní
Doprava: Vlastní

Informace k zájezdu

Další termíny tohoto zájezdu
06.04.-13.04.2017
Vlastní
Sleva 20% Last Minute od 13 452 Kč
Detail zájezdu
06.04.-13.04.2017
Vlastní
Sleva 20% Last Minute od 10 853 Kč
Detail zájezdu
20.04.-27.04.2017
Vlastní
Sleva 20% Last Minute od 10 545 Kč
Detail zájezdu
20.04.-27.04.2017
Vlastní
Sleva 20% Last Minute od 7 947 Kč
Detail zájezdu
21.04.-28.04.2017
Vlastní
Sleva 20% Last Minute od 7 947 Kč
Detail zájezdu
Cena od 1 204 Kč
(cena za osobu od 1 204 Kč)

Condominio Auriga

Země:  Itálie
Oblast: Bibione

Termín zájezdu: 08.04.-15.04.2017
Úroveň hotelu: ***
Strava: Bez stravy
Délka pobytu: 8 dní
Doprava: Vlastní

Informace k zájezdu

Další termíny tohoto zájezdu
08.04.-15.04.2017
Vlastní
od 1 204 Kč
Detail zájezdu
08.04.-22.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 2 359 Kč
Detail zájezdu
15.04.-22.04.2017
Vlastní
od 1 204 Kč
Detail zájezdu
15.04.-29.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 2 359 Kč
Detail zájezdu
22.04.-29.04.2017
Vlastní
od 1 204 Kč
Detail zájezdu
Cena od 1 780 Kč
(cena za osobu od 1 780 Kč)

VIlla Gloria

Země:  Itálie
Oblast: Lignano

Termín zájezdu: 08.04.-15.04.2017
Úroveň hotelu: ***
Strava: Bez stravy
Délka pobytu: 8 dní
Doprava: Vlastní

Informace k zájezdu

Další termíny tohoto zájezdu
08.04.-15.04.2017
Vlastní
od 1 780 Kč
Detail zájezdu
08.04.-22.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 3 491 Kč
Detail zájezdu
15.04.-22.04.2017
Vlastní
od 1 780 Kč
Detail zájezdu
15.04.-29.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 3 491 Kč
Detail zájezdu
22.04.-29.04.2017
Vlastní
od 1 780 Kč
Detail zájezdu
Cena od 1 321 Kč
(cena za osobu od 1 321 Kč)

Villa Marisa

Země:  Itálie
Oblast: Lignano

Termín zájezdu: 08.04.-15.04.2017
Úroveň hotelu: ***
Strava: Bez stravy
Délka pobytu: 8 dní
Doprava: Vlastní

Informace k zájezdu

Další termíny tohoto zájezdu
08.04.-15.04.2017
Vlastní
od 1 321 Kč
Detail zájezdu
08.04.-22.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 2 593 Kč
Detail zájezdu
15.04.-22.04.2017
Vlastní
od 1 321 Kč
Detail zájezdu
15.04.-29.04.2017
Vlastní
Sleva 2% od 2 593 Kč
Detail zájezdu
22.04.-29.04.2017
Vlastní
od 1 321 Kč
Detail zájezdu


Dovolená - Itálie

Dovolená - Adriatická riviéra
Dovolená - Alta Badia
Dovolená - Alta Pusteria – Hochpustertal
Dovolená - Alta Valtellina
Dovolená - Aprica
Dovolená - Apulská oblast (Puglia)
Dovolená - Arabba/Marmolada
Dovolená - Basilicata
Dovolená - Benátky
Dovolená - Benátska riviéra
Dovolená - Bibione
Dovolená - Bormio
Dovolená - Bormio/San Colombano
Dovolená - Capri
Dovolená - Cervinia/Zermatt
Dovolená - Civetta
Dovolená - Comacchio
Dovolená - Cortina d´Ampezzo
Dovolená - Dolomiti Brenta
Dovolená - Dolomiti Superski
Dovolená - Elba
Dovolená - Emilia Romagna
Dovolená - Eraclea Mare
Dovolená - Florencie
Dovolená - Folgaria
Dovolená - Gargano
Dovolená - Ischia
Dovolená - Italské Alpy
Dovolená - Italské Korutany
Dovolená - Jaderská Riviéra
Dovolená - Kalábrie
Dovolená - Kampánie
Dovolená - Kronplatz – Plan de Corones
Dovolená - Lago di Garda
Dovolená - Lazio
Dovolená - Lido Adriano
Dovolená - Lido Degli Scacchi
Dovolená - Lido di Jesolo
Dovolená - Lignano
Dovolená - Ligurská riviéra
Dovolená - Livigno
Dovolená - Lombardie
Dovolená - Madesimo
Dovolená - Madonna di Campiglio
Dovolená - Marche/Abruzzo
Dovolená - Marilleva/Folgarida
Dovolená - Miláno
Dovolená - Neapol
Dovolená - Paganella
Dovolená - Palmová Riviéra
Dovolená - Passo Tonale
Dovolená - Pejo/Cogolo
Dovolená - Penia, Campitello
Dovolená - Piancavallo
Dovolená - Ponte di Legno
Dovolená - Pragelato
Dovolená - Řím
Dovolená - Rimini
Dovolená - Riviéra del Conero
Dovolená - Romagna
Dovolená - Salento
Dovolená - San Martino
Dovolená - Santa Caterina
Dovolená - Sappada
Dovolená - Sardinie / Sardegna
Dovolená - Sestriere
Dovolená - Sicílie
Dovolená - Skiaréna Ortlerské Alpy
Dovolená - Solda/Trafoi
Dovolená - Tonale/Ponte di Legno
Dovolená - Toskánsko
Dovolená - Tre Valli
Dovolená - Trentino
Dovolená - Val di Fassa e Carezza
Dovolená - Val di Fiemme/Obereggen
Dovolená - Val di Sole
Dovolená - Val Gardena
Dovolená - Valle d`Aosta
Dovolená - Valtellina
Dovolená - Veneto
Dovolená - Via Lattea/Sestriere

First Minute - Itálie
Last Minute - Itálie